El consell de direcció de la Societat General d’Autors i Editors ha decidit interposar un recurs contenciós administratiu contra la resolució del Ministeri de Cultura i Esport del 31 d’agost en què autoritzava la Societat Espanyola de Drets d’Autor a operar com a entitat de gestió.

La SGAE alerta de les “greus conseqüències que pot tenir per al patrimoni cultural espanyol i per al mercat europeu de les entitats de gestió” concedir una llicència a SEDA. “Creiem que lluny d’afavorir els interessos generals de la propietat intel·lectual en la música, suposaria un elevat risc per als titulars de drets d’autor i una gran inseguretat jurídica per als usuaris”, afirma en un comunicat.

La SGAE considera que un risc atorgar la llicència a una entitat com SEDA “que no té pla de viabilitat, que no disposa dels mitjans materials per desenvolupar la seva funció, que no compta amb el coneixement propi de la gestió de la propietat intel·lectual i que cedeix gran part de l’administració dels seus drets a entitats estrangeres”, tal i com va exposar en les seves al·legacions durant el tràmit administratiu.

“Lamentem haver d’haver pres aquesta mesura després de la recuperació del diàleg i les bones relacions amb el Ministeri de Cultura i Esport, però ens veiem obligats a prendre aquesta decisió en defensa dels nostres socis, de la propietat intel·lectual en el sector de la música i del conjunt de la cultura d’aquest país”, assenyala la SGAE.