La Societat General d’Autors i Editors no ha aconseguit aprovar la reforma dels seus estatuts per adaptar-los a la nova Llei de propietat intel·lectual i a la Directiva Europea, tal com havia requerit el Ministeri de Cultura. Ara el Ministeri de Cultura podria retirar l’autorització de la SGAE per operar a l’Estat com a entitat de gestió de drets de propietat intel·lectual.

Com ja va passar al desembre, la proposta de nous estatuts no va rebre el suport de dos terços necessaris en l’assemblea general celebrada dilluns. En concret, hi va haver 15.502 vots a favor (62,8%), 8.907 en contra (36%) i 282 abstencions (1,1%).

El setembre de 2018, el Ministeri de Cultura obrir un procediment administratiu per revocar l’autorització per operar. Al febrer, després que l’anterior assemblea de la SGAE no aprovés uns nous estatuts, el Ministeri va sol·licitar a l’Audiència Nacional l’autorització per poder intervenir-la de forma temporal durant sis mesos, així com la deposició dels seus òrgans de govern. De moment, la petició ha estat rebutjada per una qüestió formal de jurisdicció competent, però l’Advocacia de l’Estat ja ha recorregut.

La intervenció el Ministeri de Cultura busca nomenar un gestor interí que assumeixi les funcions dels òrgans de govern de l’entitat amb l’encàrrec de regularitzar el funcionament institucional de la SGAE, aclarir la seva gestió, i implantar totes les mesures necessàries per al compliment de les obligacions legals previstes per la normativa.

La no aprovació dels estatuts també impedirà que la SGAE pugui tornar a ser readmesa com a membre de ple dret de la Confederació Internacional de Societats d’Autors i Compositors, de la qual va ser expulsada temporalment el mes passat.