L’Ajuntament d’Igualada ha posat en marxa un procés de licitació per adjudicar la direcció artística de les edicions de 2020 i 2021 de la Mostra Igualada – fira d’espectacles infantils i juvenils.

El preu màxim de licitació és de 24.500 euros per edició (sense IVA), amb un contracte inicial de dos anys prorrogable dues anualitats més. El termini per presentar ofertes finalitza el 29 d’abril.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (10 punts de 100) i la idoneïtat del projecte de direcció artística (els 90 restants).

Sobre aquest darrer aspecte, es valorarà la proposta descriptiva de la programació i de les activitats professionals; el projecte de planificació i temporalització de la programació i l’estratègia de desplegament de la línia artística; la proposta de seguiment i coordinació dels aspectes artístics; i la proposta de cooperació amb altres fires i institucions, entre d’altres.