La Societat General d’Autors i Editors no ha aconseguit aprovar la reforma dels seus estatuts per adaptar-los a la nova Llei de propietat intel·lectual i a la Directiva Europea, tal com havia requerit el Ministeri de Cultura, que havia donat de termini fins al 28 de desembre.

La proposta de nous estatuts de la SGAE ha rebut 22.536 dels vots favorables, un 58,1%, un resultat insuficient, perquè per ser aprovada necessitava el suport de dos terços de l’assemblea general extraordinària. Per la seva part, 22.536 vots han estat contraris (40,9%) i 242 abstencions (1%).

L’anterior proposta de reforma dels estatuts, votada al juny, va ser rebutjada amb un 31,4% de vots a favor i el 66,6% en contra.

En un comunicat, el Ministeri de Cultura ha mostrat la seva preocupació pel resultat de les votacions, i ha demanat a la SGAE que li enviï l’acta en un termini de cinc dies hàbils per poder “comprovar fefaentment el desenvolupament” de l’assemblea.

Un cop conegui els “termes exactes”, el Ministeri “avaluarà la situació i prendrà una decisió” en els termes previstos en la Llei de propietat intel·lectual, “en nom de la preservació de l’interès general dels associats per protegir els legítims drets dels autors i altres titulars de drets que són membres de la SGAE”. És a dir, s’obre la porta a intervenir l’entitat.