El Pla Nacional de Cultura serà coordinat des de la Institució de les Lletres Catalanes, atès que la composició dels membres que representen les entitats del seu consell assessor ja formen la taula sectorial. Així es va acordar dijous en la reunió del consell assessor de la ILC, la primera presidida per la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i també la primera d’Oriol Ponsatí-Murlà com a director.

Així doncs, el Consell Nacional de la Lectura estarà constituït pels representants del consell assessor i de la junta de govern de la Institució de les Lletres Catalanes, el director de la qual coordinarà el Pla amb totes les unitats del Departament de Cultura i amb altres conselleries de la Generalitat.

El consell assessor de la ILC és l’òrgan consultiu de la institució. Emet la seva opinió sobre les qüestions que són sotmeses per la degana, el director i la junta de govern, i proposa les accions que considera convenients per complir millor els objectius de la Institució.