La quarta edició de la campanya Fas 6 anys. Tria un llibre s’ha tancat amb un nou increment en la participació. En total, enguany han participat en la iniciativa 34.151 infants, un 45,81% del total de 74.548 nascuts el 2013.

L’any passat van participar en la campanya 33.447 nens i nenes de 6 anys (el 42,53% dels censats); el 2017 van ser 31.657 (el 39,1%), i en la primera edició 31.931 (el 38,3%).

Per altra banda, el nombre les llibreries participants aquest any també ha estat el més elevat de les quatre edicions amb 362 establiments, 45 més que en l’anterior edició.

Quant als títols venuts, 6.720, superen els 6.307de l’any passat, però no els de 2017, amb 6.864. A més, enguany han participat 404 editorials, 40 més que el 2018, però encara per sota de les dues primeres edicions.

El balanç de la campanya també indica que, del total de llibres venuts, el 70,8% dels exemplars han estat en català; el 29% en castellà, i el 0,2% en altres llengües. L’any passat el percentatge d’exemplars en català va ser del 70,8%, el 2017 el 69,5%, i en la primera edició el 62,2%.

Satisfacció dels llibreters

Per altra banda, en l’enquesta realitzada entre 272 llibreters participants, el 70% considera que enguany ha augmentat l’afluència de públic durant la campanya; el 85% ha detectat nou públic; el 61% afirma que la iniciativa afavoreix que els usuaris adquireixin més d’un llibre, i el 54% ha notat una diferència positiva en la facturació.

L’enquesta també indica que el 73% dels llibreters puntua la campanya Fas 6 anys. Tria un llibre amb 5 punts sobre 5; el 17% amb un 4, i el 10% amb un 3 o menys.