El Govern ha aprovat prorrogar el contracte programa amb la Jove Orquestra Nacional de Catalunya quatre anys més fins al 2024. El contracte programa és entre la fundació de la JONC i la Generalitat, mitjançant els departaments d’Educació, de Cultura, de Treball, Afers Socials i Famílies, i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

L’objectiu és facilitar la formació integral als joves músics de Catalunya, col·laborar en la seva inserció professional, i contribuir a l’enriquiment de nous públics. La voluntat de les diferents parts és aprofitar l’experiència adquirida. Per part de la Generalitat, se subscriu l’acord per utilitzar-lo com a eina d’impuls i millora de la qualitat en l’àmbit artístic.

Amb la pròrroga del contracte programa es garanteix i s’optimitza la gestió dels recursos disponibles, i alhora es plantegen nous objectius. Per aquest motiu, s’autoritza una inversió total de 2.520.000 euros fins al 2024.

La vigència del contracte programa serà de quatre anys, que són els que corresponen a la planificació dels cicles artístics, pedagògics i de gestió, i a més també coincideixen habitualment amb la durada mitjana d’estada dels músics a la JONC.