El Govern ha aprovat els esdeveniments i les personalitats que seran objecte de commemoració per part de la Generalitat durant el 2020 per tal de posar en relleu, recuperar i divulgar la seva memòria.

Pel que fa als esdeveniments, es commemorarà el centenari de la fundació de l’Orquestra Pau Casals, embrió de l’actual Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).

Quant a les personalitats, es commemorarà els 50 anys de la mort del poeta Josep Carner i Puig-Oriol i el del músic i compositor Robert Gherard Ottenwaelder; els 100 de la mort de l’artista gràfic, il·lustrador i dibuixant Alexandre de Riquer i Inglada, i els 250 anys de la mort de la impressora i gravadora Isabel Jolís Oliver.

El 2020 també es commemorarà el centenari del naixement del filòleg i lingüista Antoni Maria Badia i Margarit, i el de l’escriptor Joan Perucho i Gutiérrez.

La proposta ha estat elaborada per la Comissió de Commemoracions, l’òrgan col·legiat encarregat d’impulsar i proposar els esdeveniments i personalitats que han de ser objecte de commemoració per part de la Generalitat.