El Govern ha aprovat la concessió d’una subvenció de 616.240 euros a l’Ajuntament de Manresa per contribuir al finançament de la redacció i execució del projecte museogràfic del Museu Comarcal de Manresa per tal que esdevingui seu del Museu del Barroc a Catalunya. El futur museu s’ubicarà a les ales sud i oest de l’antic col·legi de Sant Ignasi, seu del Museu Comarcal.

El cost estimat del projecte de museografia del Museu del Barroc és d’1.015.262 euros. L’aportació de la Generalitat es reparteix en tres anualitats (de 2021 a 2023) i l’aportació de l’Ajuntament de Manresa és de 399.022 euros.

El projecte vol adaptar el Museu Comarcal de Manresa a les demandes, perspectives i necessitats actuals. La voluntat és oferir un nou model de gestió i organització, planificació i continguts basant-se en una sèrie de plantejaments principals: implicació urbana, una modernització del discurs i la imatge externa, servei a la ciutadania des del punt de vista de la història, l’art i la memòria i l’assumpció d’un rol principal en la promoció de la ciutat.

L’Ajuntament ja ha fet les actuacions prèvies consistents en la rehabilitació de l’ala sud, que es concreta en dues sales en planta baixa que es dedicaran a espai d’acollida i d’activitats i a exposicions temporals, respectivament. També ha iniciat la construcció del nou bloc d’accessos al museu que s’ubica en la part exterior de la façana oest, amb la qual s’organitzarà l’accés global del públic i que disposarà en planta baixa d’un espai ampli de recepció vinculat als usos turístics i de promoció de la ciutat. El consistori continuarà tot aquest projecte arquitectònic i farà tota l’obra de rehabilitació, encara pendent, per poder acollir les sales d’aquest nou museu.

El Pla museològic proposa que l’equipament es conformi amb dos eixos de treball i exposició centrals: el Museu del Barroc a Catalunya i Descobrint Manresa, cadascun d’ells amb objectius i estratègies museogràfiques diferenciades. A partir de les directrius d’aquest Pla, es vol dur a terme la primera fase del projecte museogràfic, el qual correspondrà a l’àrea del Museu del Barroc.

El projecte compta amb el suport del Museu Nacional d’Art de Catalunya pel que fa al reforç i millora dels continguts expositius, i està plantejat amb la voluntat de coincidir amb les propostes de la Generalitat traçades en el Pla de Museus de Catalunya.

Aquestes actuacions al Museu Comarcal són reforçades pel Pla de Manresa 2022, creat per l’Ajuntament per millorar i promoure la ciutat en el context del 500 aniversari de l’estada d’Ignasi de Loiola l’any 1522.

Actualment, el Museu disposa de prop de 1.500 metres quadrats oberts al públic i d’una col·lecció que depassa de llarg els 10.000 objectes inventariats.