El Departament de Cultura ha elaborat 14 plans per al sector cultural amb l’objectiu de reprendre l’activitat amb les màximes garanties, tant per als treballadors com per al públic, dels quals deu ja estan activats.

Aquest divendres el comitè de direcció del Pla d’actuació PROCICAT ha donat el vistiplau als plans de represa de cinemes; museus; biblioteques; arxius; arts escèniques i musicals; sales d’exposicions i espais d’arts visuals; audiovisual; i monuments, jaciments i equipaments patrimonials. Se sumen als dos anteriorment aprovats: llibreries i galeries d’art.

Els plans de represa que queden pendents d’aprovació són els de cultura popular i associacionisme cultural; el del Consorci per a la Normalització Lingüística i Termcat, i plans singulars com el del Dia del Llibre i de la Rosa del 23 de juliol, i el de condicions per a festivals i festes majors.

Mesures excepcionals i temporals

Els plans preveuen mesures excepcionals i temporals que han de ser d’aplicació en diferents àmbits i que seran vigents durant el període de represa. Mesures per als treballadors, públics o privats, per a la desinfecció i ventilació dels espais, per a la relació amb el públic, i condicions en l’accés als espectacles culturals de tota mena.

S’hi contenen tot de mesures generals, entre les quals es destaca la crida a la responsabilitat individual per fer front a la contenció de la pandèmia, el manteniment de la distància física interpersonal, l’ús de la mascareta, i la importància del rentat de mans. Pel que fa als espais, les recomanacions són també comunes, i s’hi destaca la necessitat de seguir uns procediments rutinaris, especialment pel que fa a neteja, desinfecció i ventilació. Hi ha excepcions a les generalitzacions, com són els espais patrimonials o que contenen obres d’art, que requereixen d’uns protocols específics de neteja, desinfecció i ventilació, atès el valor i l’excepcionalitat dels béns continents o continguts.

Per mantenir les activitats d’arts escèniques i musicals, la la cultura popular i l’associacionisme, cal el contacte físic, i per aquest motiu, els plans proporcionen solucions a les limitacions que imposava la norma general. En concret, a partir d’unes condicions que s’estableixen, els membres d’aquestes disciplines poden assolir la condició de “convivents habituals” i, llavors, desenvolupar la seva activitat (professional o amateur) sense la imprescindible distància física interpersonal de seguretat ni l’obligatorietat de l’ús de mascareta.

Per la seva part, en l’àmbit del llibre (biblioteques, arxius) desapareixen les limitacions per a l’ús de màquines d’autoprèstec, i les quarantenes per als llibres es redueixen de 14 dies a 48 hores.