El Departament de Cultura ha aprovat dues noves línies de subvencions extraordinàries destinades a entitats, empreses i autònoms i per fer front a l’aturada de l’activitat per l’emergència sanitària de la Covid-19. Aquests nous ajuts tenen una dotació conjunta de 5 milions d’euros ampliables i formen part del Pla de Rescat impulsat per la Conselleria. En paral·lel, s’han activat altres línies anuals que havien quedat suspeses per la declaració de l’estat d’alarma.

La primera de les dues noves línies de subvencions extraordinàries està destinada a fer front a despeses estructurals d’entitats, fundacions i associacions, entre d’altres. L’objecte d’aquests ajuts és cobrir despeses de lloguers, quotes de préstecs, serveis bàsics o nòmines durant l’estat d’alarma. La dotació és de 2 milions d’euros i contempla ajuts de fins a 5.000 euros.

L’altra nova línia es dirigeix a autònoms, empreses i entitats sense ànim de lucre per compensar la suspensió d’activitats culturals i les pèrdues per caixets, contractes o taquillatge d’actes cancel·lats fins al 31 de desembre de 2020. La dotació és de 3 milions d’euros, i es contemplen ajudes de fins a 25.000 euros per a concerts, festivals, activitats del Programa.cat, programacions dels equipaments E3, projectes d’arts visuals, serveis educatius i de guiatge en museus o equipaments patrimonials, treballs de digitalització o restauració en arxius, tallers o lectures en biblioteques, investigació arqueològica, festivals de cultura popular amb públic de pagament i altres espectacles amb entrada de pagament.

Les dues noves línies aprovades pel Departament de Cultura resten pendents de la seva tramitació i la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per poder ser convocades.

Per altra banda, la Conselleria ha aprovat aixecar la suspensió que havia quedat establerta amb l’estat d’alarma i que afectava les ajudes a programes estratègics de museus (dotades amb 350.000 euros); les beques de recerca i innovació en l’àmbit de les arts (300.000 euros); les ajudes a doblatge i subtitulació en català per a l’explotació posterior a l’estrena de llargmetratges (1 milió); a les federacions de cultura popular (1 milió), i a la creació, traducció i investigació literària (que ha passat d’una de 144.000 a 225.000 euros de dotació).