El Govern ha acordat declarar la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer com a Museu d’Interès Nacional. La junta de patrons de l’Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer va sol·licitar la declaració fonamentant-se en el fet que té un gran valor patrimonial, tant pel que fa a l’edifici com a les col·leccions que conté.

La Biblioteca-Museu Víctor Balaguer és un dels epicentres de l’art català de finals del segle XIX i XX; té un important fons del Museu del Prado de Madrid, escultura en petit i gran format, arqueologia, arts decoratives i industrials, col·leccions etnogràfiques de les Filipines, la Xina, el Japó, art precolombí i d’Egipte, i un fons bibliogràfic vast, català i forà.

L’edifici primerenc, construït entre els anys 1882 i 1884, va ser dissenyat per Jeroni Granell seguint l’estil historicista imperant en l’època; posteriorment, s’han fet una sèrie d’ampliacions amb els edificis de la Casa del Marquès del Castrofuerte i la Casa de Santa Teresa.

El passat juliol, la comissió executiva de la Junta de Museus de Catalunya va informar favorablement de la proposta de declaració com a Museu d’Interès Nacional, i deixar sense efectes la declaració com a secció del Museu Nacional d’Art de Catalunya.