L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya ha obert la convocatòria per a la direcció artística de la Producció Nacional de Circ, un espectacle de nova creació de mig/gran format, de sala, que s’estrenarà el juliol de 2020 al Grec Festival de Barcelona i que posteriorment girarà pel país.

La Producció Nacional de Circ és una de les onze mesures del Pla d’Impuls del Circ 2019-2021, un programa promogut pel Departament de Cultura i l’APCC que es presentarà properament.

L’espectacle haurà de tenir una durada de l’espectacle ha de durar entre 60 i 90 minuts per a una formació d’entre 6 i 8 artistes, preferentment catalans, dels quals el 80% de circ. L’equip artístic es triarà al gener i el procés de creació serà des de febrer fins a l’estrena al juliol.

El termini per presentar propostes artístiques finalitza el 25 de novembre. La remuneració serà d’entre 8.000 i 11.000 euros, segons el projecte artístic.

Les persones que presentin candidatura han de tenir una àmplia formació i experiència professional provada en direcció artística i circ: es requereix un mínim de tres espectacles creats i estrenats durant els darrers deu anys. També es demana acreditar experiència en creacions pròpies per a un mínim de quatre artistes de circ realitzades en un àmbit professional o en cicles formatius superiors.