El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el Decret llei pel qual entren en vigor les mesures de flexibilització en matèria de subvencions i ajuts per pal·liar els efectes de l’aturada forçosa del sector cultural a causa del confinament decretat per frenar el coronavirus.

Amb aquest Decret, el Govern vol donar suport a les empreses, entitats i persones que treballen en les diferents baules del sector cultural, minimitzar les afectacions generades per la pandèmia i contribuir a la recuperació del teixit cultural un cop superada l’emergència sanitària.

En l’àmbit cultural, hi ha quatre mesures bàsiques:

  • Flexibilització de les condicions establertes a les bases reguladores i convocatòries de subvencions i ajuts amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions que s’han vist afectades pel context generat per la Covid-19 o les mesures preses per combatre’l.
  • Ajornar el termini de compliment de l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d’ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades.
  • Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagi assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
  • Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les seves obligacions envers del procediment subvencional.

Aquests criteris seran vàlids fins que no s’aixequi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.