L’Institut Català de les Empreses Culturals té oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions a la producció editorial en català i en occità. La dotació és de 700.000 euros i els terminis per presentar sol·licituds són els següents: fins al 4 de juliol per a llibres publicats de l’1 de novembre de 2018 al 31 de maig de 2019; i del 26 de setembre al 5 de novembre per a llibres publicats de l’1 de juny al 31 d’octubre de 2019.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a l’edició de llibres en català o occità per garantir la producció i la diversificació editorial en aquestes llengües. Hi poden optar les empreses i les entitats editorials privades sense ànim de lucre.

Com a requisit, les empreses editores han d’haver publicat un mínim de sis títols en català o occità, o deu títols en qualsevol llengua, l’any anterior al de la concessió. En el cas de les empreses de nova creació, aquest nombre de títols és per a l’any de la concessió.

Per a obres en català, els tiratges han de ser d’un mínim de 500 exemplars i d’un màxim de 2.000, mentre que en les d’occità han de ser entre els 300 i els 1.500 exemplars. El preu de venda al públic no pot superar els 30 euros.

Únicament són subvencionables les despeses de correcció; d’impressió i enquadernació; les despeses de paper; de confecció de coberta (disseny, il·lustració, fotografia i composició final); d’honoraris d’il·lustració; de reproducció de fotografia; de drets d’autor, i despeses de maquetació.

La quantia de l’ajut és el 50% de la despesa subvencionable del llibre objecte de sol·licitud, fins a un màxim de 5.000 euros.