Els socis de la Societat General d’Autors i Editors han aprovat les noves modificacions estatutàries que reclamava el Ministeri de Cultura i els canvis reglamentaris que requerien tant el Ministeri com la Confederació Internacional de Societat d’Autors i Compositors (CISAC).

La ratificació de totes dues mesures permet adaptar el funcionament de la SGAE al marc legal espanyol i europeu, i representa un “pas fonamental” en el seu procés de “recuperació de la normalitat” com a entitat de gestió, segons destaca en un comunicat. Aquest procés, afegeix, es va iniciar a l’abril (amb la destitució com a presidenta de Pilar Jurado i el nomenament d’Antonio Onetti) i culminarà el 22 d’octubre amb la celebració d’unes noves eleccions als òrgans de govern i de representació.

Les modificacions estatutàries (que necessitaven el suport de tres parts) van rebre 14.940 vots a favor (el 87,33%), 1.866 en contra (10,91%), i 301 abstencions (1,76%). Pel que fa als canvis en el reglament intern de l’entitat, es van aprovar per 14.490 vots a favor (84,90%), 2.146 en contra (12,57%) i 432 abstencions (2,53%).

Durant l’assemblea els socis també van aprovar àmpliament l’informe de gestió de 2019 (amb el 77,95% dels vots) i l’exercici econòmic de 2019 (amb el 82,94%).

La SGAE destaca que, per primera vegada en la seva història, tots els socis de l’entitat (més de 120.000) tenien dret a vot. L’assemblea es va celebrar dijous 30 de juliol telemàticament.