L’Ajuntament de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de correcció i  traducció de textos especialitzats, i la revisió de galerades per les publicacions i continguts relacionats de la Direcció de Serveis Editorials (en queda exclosa la revista Barcelona Metròpolis).

Els continguts de les publicacions són de caràcter acadèmic, temàtic, científic, literari i periodístic, i per la seva complexitat i especificitat resten exclosos de l’acord marc de serveis de correcció i traducció de textos i assessorament lingüístic i sociolingüístic per a la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament.

El pressupost base de licitació és de 127.558,50 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza l’11 de març.