El Govern ha aprovat un nou Decret llei de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte del coronavirus. En l’àmbit cultural contempla que els grans esdeveniments (aquells que “per rellevància, envergadura o naturalesa internacional, requereixen una preparació especial i depenen en gran mesura de la mobilitat dels assistents”) que s’hagin de suspendre o ajornar per la Covid-19 puguin acollir-se al supòsit de força major per poder optar a ajuts.

Com a requisit els esdeveniments havien d’estar programats i la venda de localitats iniciada abans del 13 de març. A més, totes o part de les actuacions preparatòries necessàries per a la seva celebració (contractacions logístiques o artístiques, obtenció de llicències, drets d’ocupació) s’haguessin de realitzar dins del període de l’estat d’alarma, o que com a conseqüència d’aquest no es puguin modificar les s’havien fet abans.

El Departament de Cultura s’encarregarà de determinar quins esdeveniment compleixen els requisits per acollir-se a la força major en funció de la seva repercussió econòmica, mediàtica i cultural, el nombre d’entrades venudes en el moment de declarar-se l’estat d’alarma, i el manteniment de futures edicions.