El primer semestre de 2020, el Teatre Nacional de Catalunya portarà de gira pel país una producció de gran format, La Rambla de les floristes de Josep Maria de Sagarra, i un altre de mitjà, Solitud de Víctor Català. Es tracta d’una iniciativa del TNC i el Departament de Cultura que de moment ja té confirmades una trentena de funcions en 27 poblacions. D’aquesta manera, el TNC reprèn les gires de produccions pròpies deu anys després.

L’objectiu d’El TNC surt de gira és donar a conèixer les produccions de l’equipament més enllà de la ciutat de Barcelona, fer arribar el teatre a nous públics, i contribuir a la descentralització de la cultura. La Conselleria farà una aportació extraordinària per finançar el cost de la gira, que per al 2020 està estimat en 540.532 euros.

La voluntat és que la iniciativa tingui continuïtat, de manera que la direcció artística del TNC cada temporada proposarà els dos muntatges que consideri més idonis per sortir de gira: un de gran format i un altre de mitjà, per tal que es puguin adaptar a diversos espais.

D’aquesta manera, els teatres catalans tindran la possibilitat de programar propostes que difícilment podrien ser accessibles sense la producció del TNC. A més, es dinamitzarà l’activitat cultural dels municipis amb la realització d’activitats complementàries a la gira, com ara lectures teatrals, xerrades i debats.