El consell d’administració del Teatre Nacional de Catalunya ha convocat un concurs públic per a la direcció artística de l’equipament. La persona escollida substituirà Xavier Albertí, en el càrrec des de 2013, i que acaba mandat el 2021.

La incorporació es produiria el proper setembre com a programador de la temporada 2021-2022 mentre es fa el traspàs amb Albertí. A partir de setembre de 2021 la persona elegida assumiria la direcció artística del TNC fins a la temporada 2026-2027. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 31 de gener.

La retribució per a la direcció artística serà de 89.452,92 euros bruts anuals de 2021 a 2026. La temporada 2020-2021 (com a programador/a) i la 2026-2027 (de seguiment i traspàs) la retribució serà de 44.726,46 euros.

En cas que la direcció artística s’adjudiqui a un professional de les arts escèniques, podrà ser contractat en el marc dels espectacles del TNC amb una retribució de fins a un màxim anual de 25.000 euros bruts addicionals.

Les persones candidates han d’estar en possessió d’una titulació superior o formació acadèmica artística equivalent i acreditar una experiència professional de com a mínim vuit anys en el món de les arts escèniques.