El ple del Parlament va aprovar dimecres que l’Institut Català de les Indústries Culturals tingui atribuïdes de manera definitiva les funcions de foment, aprovació de bases de subvencions, convocatòries i atorgament d’ajuts relatius a les empreses culturals.

Unes funcions que estaven pendents de ser traspassades a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, cosa que s’havia anat endarrerint els darrers anys amb diverses modificacions normatives.

Perquè l’ICEC mantingui les funcions esmentades, el Parlament ha modificat la Llei de creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals de 2000 i de la Llei de mesures fiscals i financeres de 2011. L’aprovació ha comptat amb els vots favorables de Junts per Catalunya, ERC, PSC, CUP i PP, i l’abstenció de Ciutadans i Catalunya en Comú Podem.

Aprofitant la modificació, també s’han ampliat les iniciatives excloses de l’objecte de l’OSIC, ja que se n’exceptuen les aportacions i les subvencions a les entitats participades per la Generalitat amb càrrec a partides nominatives, així com els premis competència del Departament de Cultura.

Finalment, també s’ha aprofitat la reforma perquè els òrgans de govern de l’ICEC incorporin una persona representant del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, i recuperin una vocalia en representació dels treballadors de la creació i les empreses culturals.