La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana ha presentat un expedient de regulació temporal d’ocupació per causa de força major per a tota la plantilla, formada per 106 persones. La institució defensa que la mesura “suposa ara mateix l’única via possible per superar una situació conjuntural provocada per la Covid-19”.

El Palau de la Música porta tancat des del 13 de març arran de les mesures decretades per fer front a la pandèmia del coronvarius, cosa que ha tallat els ingressos per visites guiades, lloguer d’espais i entrades de concerts, partides que suposen el 71% del pressupost total.

A més de l’ERTO, la institució ha posat en marxa altres mesures per contenir la despesa en previsió que la situació no es resoldrà immediatament, com ara la negociació i/o suspensió dels contractes de diversos serveis i la cerca de noves dates per als concerts suspesos.

El Palau explica que, mentre duri l’expedient de regulació, i segons les necessitats, es podrà desafectar i reincorporar a la feina pel temps necessari el personal requerit per a tasques que es considerin indispensables en l’actual context, com pot ser el manteniment de les plataformes digitals o la publicació de la nova temporada.

A més, la institució promet que quan finalitzi l’ERTO garantirà la incorporació de tots els treballadors al seu lloc de treball amb les mateixes condicions, jornada i antiguitat que tenien i no executarà cap acomiadament.