L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de visites guiades i activitats sobre història i patrimoni de la ciutat per al Museu d’Història de Barcelona, adreçades tant al públic escolar com al general (rutes, itineraris, tallers, etc.).

El servei també contempla el disseny i el guió de noves activitats, l’adaptació de guions preexistents, la producció de materials i dossiers per a realitzar-les, la formació dels educadors i guies, o la participació en activitats de difusió del projecte educatiu del MUHBA (fires, jornades i altres esdeveniments).

El pressupost base de licitació és de 344.457,50 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 15 de març.

La licitació consta de dos lots. Un per a les visites comentades, tallers, guiatge d’itineraris del MUHBA per la Barcelona romana, medieval, moderna i contemporània (excepte el període de la Guerra Civil, els seus antecedents, la postguerra i el franquisme), creació i guionatge d’activitats, adaptacions i creació de materials didàctics (dotat amb 232.209,98 euros).

I l’altre per a les visites comentades, tallers, guiatge d’itineraris del MUHBA sobre la Guerra Civil a Barcelona, els seus antecedents, la postguerra i el franquisme, creació i guionatge d’activitats, adaptacions i creació de materials didàctics (112.247,52 euros).