El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha cedit al Parlament deu obres d’art del seu fons perquè les exposi en espais visitables del palau. La cessió és per un període de deu anys prorrogables per deu anualitats més. Durant la vigència del conveni, el Parlament es fa responsable de la conservació i custòdia de les obres.
Les deu peces cedides són de l’època noucentista, modernista i de postguerra. Es tracta de les pintures L’embarcador, de Santiago Rusiñol; Capvespre, de Modest Urgell; La dàrsena, d’Alexandre Coll, i Gent de Mar, d’Eliseu Meifrèn; i les escultures Remordiment, de Miquel Blay; La bellesa, de Josep Llimona; Puixança i Meditació, de Josep Clarà; Joventut, de Maria Llimona, i Retrat, de Palmira Collell.

Les obres estan instal·lades en diferents punts de les plantes baixa i noble del Parlament, que rep anualment la visita de més de 62.000 persones, de les quals, unes 45.000 ho fan a través d’escoles, instituts i universitats, i unes 17.000 hi accedeixen a través de petits grups o de manera individual.

Aquestes peces s’afegeixen a les obres d’art que ja es podien veure a la seu de la cambra, com ara les pintures Dona, de Joan Miró; 7 de novembre de 1971, d’Antoni Tàpies; la col·lecció de sis quadres de la sèrie Patrimoni i memòria, de Joan Pere Viladecans; l’escultura La Porta, de Josep Guinovart, i una rèplica de l’escultura Dona asseguda, de Joan Rebull, entre altres obres.