El ministre de Cultura, José Guirao, ha sol·licitat a la Sala Contenciosa Administrativa de l’Audiència Nacional l’autorització per poder intervenir la Societat General d’Autors i Editors de forma temporal durant sis mesos, així com la deposició dels seus òrgans de govern.

Si el jutge accedeix a la petició, el Ministeri nomenarà un gestor interí que assumirà les funcions dels òrgans de govern de l’entitat amb l’encàrrec de regularitzar el funcionament institucional de la SGAE, aclarir la seva gestió, i implantar totes les mesures necessàries per al compliment de les obligacions legals previstes per la normativa.

La mesura s’ha pres conforme a l’article 192.9 de la Llei de propietat intel·lectual, després que la SGAE hagi incomplert amb els requeriments que Cultura li va fer el passat 27 de setembre. El Ministeri recorda que s’han superat els tres mesos de termini donats, i assenyala que “concorren raons d’urgència” per a la intervenció.

Entre d’altres, el Ministeri de Cultura havia requerit a la SGAE que aprovés una modificació dels seus estatuts per adaptar-los a la nova Llei de propietat intel·lectual i a la Directiva Europea, cosa que la junta no va aconseguir en l’assemblea general extraordinària de desembre.

També havia demanat la constitució d’una junta amb un procediment que garantís el respecte de tots els drets als seus membres, incloent-hi el del vot electrònic, així com l’adopció de les mesures necessàries per permetre un repartiment dels drets dels espais musicals que emeten les televisions que complís amb la normativa, i que l’assemblea en ratifiqués el seu reglament.