El Govern ha autoritzat el Departament de Cultura a concedir una subvenció de 750.000 euros a l’Ajuntament de Banyoles per contribuir al finançament de la redacció i l’execució de la nova museografia i de les obres del magatzem i aules educatives del nou Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

La subvenció acordada, exclosa de concurrència pública, es tramitarà a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural en tres anualitats iguals fins al 2023. El projecte té un pressupost total de 1.153.730,65 euros, dels quals el consistori n’aportarà la resta.

El MACB és propietat de l’Ajuntament de Banyoles i està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. El 2006 es va redactar el projecte que posava les bases del nou museu, en què es definien els objectius, es feia una diagnosi de l’equipament, s’establien les estratègies generals i propostes d’intervenció, la proposta museològica, i l’optimització i ampliació d’espais. Li va seguir l’avantprojecte arquitectònic general de rehabilitació i ampliació i un pla d’execució per etapes. Des de 2009 s’han realitzat algunes fases que presenten el museu actual.

L’actuació que es proposa ha de permetre completar el projecte museològic i dotar el MACB d’un edifici adjacent de nova planta amb soterrani per acollir un magatzem i un espai per als serveis educatius i una nova museografia.