El Govern ha aprovat un Decret llei que, entre d’altres, modifica el procés de sol·licitud dels ajuts als professionals de la cultura aturats la setmana passada per evitar un col·lapse, i n’incrementa la dotació de 3,5 milions a 6,5.

El Decret estableix que el criteri per atorgar els ajuts serà la presentació dins del termini, sempre que s’acompleixin els requisits que es preveuen i d’acord amb la disponibilitat pressupostària. En cas que no hi hagi prou dotació i no es pugui ampliar l’import, els ajuts s’atorgarien prioritàriament als beneficiaris amb menys ingressos i fins a l’exhauriment del pressupost.