La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha anunciat l’obertura d’una convocatòria d’un Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que posa 27 milions d’euros a disposició dels equipaments culturals catalans. Aquests fons provinents de la Unió Europea han de servir per fer millores en equipaments museístics, patrimoni cultural, i grans equipaments escènics i musicals. Es tracta de la primera convocatòria de fons FEDER destinada exclusivament a cultura.

En concret són tres línies d’ajuts per a fer actuacions de millora centrades en tres eixos: reforç de les aplicacions TIC per conèixer i adaptar-se a les necessitats de públics i millorar l’oferta de serveis; suport de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables; i conservació, protecció i foment del patrimoni cultural.

La Conselleria remarca que es tracta d’una oportunitat per finançar projectes d’inversió d’una certa envergadura que tinguin una despesa plurianual, i més concretament, a museus, esglésies, jaciments arqueològics, castells, ateneus, i grans equipaments escènics i musicals. Vilallonga ha encoratjat els responsables de les infraestructures culturals a “presentar projectes i acollir-se als ajuts”.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquest dijous les bases reguladores de les tres línies de subvencions, dirigides a entitats participades per la Generalitat de forma no majoritària, així com fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre. Les sol·licituds es podran presentar entre el 26 de setembre i el 9 de desembre.

El cofinançament dels ajuts FEDER és d’un 50% de la despesa subvencionable. Així doncs, aquestes aportacions poden implicar una inversió total de 54 milions d’euros en projectes culturals: 6 milions destinats a les TIC, 8 milions a l’eficiència energètica, i 40 milions a la protecció i desenvolupament del patrimoni cultural.

El FEDER és un instrument financer destinat a reduir les disparitats entre els nivells de desenvolupament de les diferents regions europees i contribuir al desenvolupament de les activitats econòmiques, dins de l’objectiu de competitivitat i ocupació. Els FEDER s’articulen mitjançant el Programa Operatiu (PO FEDER Catalunya 2014-2020).