L’Ajuntament de Cambrils ha obert el procés de licitació per a la gestió integral del Festival Internacional de Música d Cambrils per a les edicions de 2021 a 2023 (prorrogable un any). El pressupost base de licitació és de 750.000 euros (sense IVA) per a tres anys. El termini per presentar ofertes finalitza el 6 de novembre.

El contracte inclou la contractació artística, l’administració, la producció, la promoció, els serveis tècnics per a l’organització i el desenvolupament de Festival, així com totes aquelles activitats directament relacionades amb la celebració de l’esdeveniment. L’execució serà a risc i ventura de l’empresa adjudicatària.