El Departament de Cultura ha aprovat les noves bases de convocatòries i concessions de subvencions per als diferents sectors culturals, entre els quals hi ha les arts visuals, la dansa, el circ, el teatre i la música, així com les beques per a la recerca i innovació i la formació.

Aquestes convocatòries estan gestionades per la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques i s’han aprovat amb el termini condicionat a l’aixecament de l’estat d’alarma i es publicaran tan bon punt la situació retorni a la normalitat.

En primer lloc s’han aprovat les bases específiques de l’àmbit de les arts amb l’objectiu de donar a conèixer quines línies d’ajut preveu convocar el Departament de Cultura, però sense obrir encara cap termini. En aquest apartat hi ha:

 • Projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals.
 • Activitats de dansa de caràcter professional.
 • Activitats de circ de caràcter professional.
 • Activitats de teatre de caràcter professional.
 • Programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals.
 • Circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.
 • Centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.
 • Projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.
 • Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.
 • Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

També s’han aprovat les següents convocatòries amb el termini condicionat a l’aixecament de l’estat d’alarma:

 • Subvencions per a projectes de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals.
 • Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional.
 • Subvencions a activitats de circ de caràcter professional.
 • Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional.
 • Subvencions per a programacions estables d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals.
 • Subvencions a circuits i xarxes de difusió d’espectacles d’arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.
 • Subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública.
 • Subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals.
 • Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.
 • Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament.

Finalment, també s’ha aprovat la resolució de procediments de subvencions, que s’han exclòs de la suspensió de terminis per quatre raons, segons la Conselleria. En primer lloc, perquè la seva concessió no afecta altres sol·licitants de la mateixa convocatòria. En segon, perquè s’han complert tots els terminis previstos abans de la declaració de l’estat d’alarma. En tercer, perquè la publicació de l’acord no obliga el beneficiari a realitzar cap acció, i sí en canvi permet iniciar-ne el pagament. I finalment perquè en el cas de les subvencions en espècie la concessió permet iniciar les contractacions que se’n deriven.

Aquest apartat inclou:

 • Subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professionals inclosos en el catàleg d’espectacles Programa.cat.
 • Subvencions per a l’adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
 • Subvencions en espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.
 • Subvencions per a obres de construcció o adequació de biblioteques públiques de Catalunya, per al període 2020-2023.
 • Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d’estrena en sales d’exhibició cinematogràfica.
 • Subvencions per a la traducció al català d’obres no literàries.