El Govern ha acordat declarar bé cultural d’interès nacional, en la categoria de monument històric, l’obra de Josep Maria Subirachs (Barcelona, 1927-2014) a la Sagrada Família, conformada per les escultures de la façana de la Passió, les portes de la façana de la Glòria, l’escultura de Sant Jordi i el semibust de bronze de Gaudí.

El Departament de Cultura assenyala que aquesta obra “està dotada d’entitat pròpia i transcendeix” la Sagrada Família, a la qual li aporta “un valor cultural afegit d’alt nivell i qualitat artística”. La Conselleria afegeix que l’obra de Subirachs “constitueix un episodi excepcional en el context de l’art i de l’escultura contemporània i ha convertit el seu autor en un referent essencial de l’art català”.

Més concretament, l’obra de Subirachs que es protegeix està conformada pels elements següents:

  • Escultures de la façana de la Passió: els grups escultòrics (El Sant Sopar, L’orella de Malcus, La traïció de Judes, La flagel·lació, L’Alfa i l’Omega, La negació de Pere, El judici de Jesús, El Cireneu, Jesús camí del Calvari, El soldat Longí, Els soldats jugant a daus, La Crucifixió, L’enterrament, L’Esperit Sant i L’Ascensió); les portes de l’Evangeli (de Mateu i de Joan), de l’Hort de Getsemaní, de la Coronació, i dels apòstols (Jaume el Menor, Bartomeu, Tomàs i Felip).
  • Portes de la façana de la Glòria: el Portal Major (que, en primer terme, conté el text complet del Parenostre i, com a fons, el corresponent a la quarta petició), i les portes de la primera, la segona, la tercera, la cinquena, la sisena i la setena petició.
  • L’escultura de Sant Jordi, ubicada en el primer trifori de la nau central.
  • El semibust de bronze de Gaudí, ubicat en el Museu de la Sagrada Família.

L’any 1986, Josep Maria Subirachs va rebre l’encàrrec de realitzar els grups escultòrics de la façana de la Passió del Temple Expiatori de la Sagrada Família. L’escultor va dedicar més de 20 anys a esculpir aquests grups escultòrics i altres elements del temple, obra que s’ha considerat la síntesi i la culminació de la seva carrera escultòrica.