Muralla de la ciutat romana d’Aeso (foto: Servei d’Arqueologia i Paleontologia).

El Govern ha aprovat declarar Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de zona arqueològica, la ciutat romana d’Aeso, a Isona i Conca Dellà, a la comarca del Pallars Jussà.

Amb aquesta declaració, les intervencions a la zona arqueològica protegida necessitaran una autorització prèvia del Departament de Cultura en el cas d’actuacions com remocions i excavacions del terreny que afectin el subsòl; anivellaments del terreny; reparcel·lacions de finques; arranjaments de camins i vials, i l’obertura de nous; plantada i arrencada d’arbres; canvis de conreu que puguin alterar el subsòl, i enderrocs d’edificis.

La ciutat romana d’Aeso està formada per un conjunt de jaciments arqueològics que hauria estat el seu centre urbà. Va ser fundada entre l’any 100 i 80 a C, en ple context de consolidació de la presència romana a la península Ibèrica.

El jaciment troba sota el casc antic de l’actual poble d’Isona, i també en part sota els horts de la zona sud del nucli urbà de la vila. La superfície total de la delimitació és de 123.099 metres quadrats, entre la zona del casc antic, el raval, i els horts i camps.