L’editor Daniel Fernández (president d’Edhasa i Castalia) és el nou president del Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO) en substitució de l’escriptora Carme Riera, qui va accedir al càrrec el 2015, i ara continua en la junta com a vicepresidenta primera.

Completen la nova directiva, escollida el passat dijous, el vicepresident segon Patrici Tixis (Planeta); la tresorera María Teresa Gómez-Mascaraque; els vocals autors Carles Cortés, David Castillo, Isabel García Adánez i Manuel Rico; i els vocals editors Ramón Alonso Aranegui (Unidad Editorial), José María Arizcun (Miraguano Ediciones), Eduardo García (Wolters Kluwer) i Antonio Garrido (Ediciones Don Bosco del Grupo Edebé).

La nova junta de CEDRO es proposa “seguir avançant en la consecució d’un marc regulador estable que garanteixi una remuneració justa per drets de propietat intel·lectual, d’acord amb els països del nostre entorn, que aporti seguretat jurídica al sector”.

També forma part del seu pla de treball impulsar nous mecanismes per lluitar contra la pirateria digital, incrementar i millorar els serveis que ofereix als seus socis, i consolidar un model de gestió col·lectiva de drets d’autor “transparent i eficient”.