L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses del sector del llibre que contribueixin a la presència i la comercialització a l’exterior de la creació i la producció culturals de Catalunya. La dotació és de 250.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 19 d’abril.

El projecte d’internacionalització ha d’abastar el període que va des del 31 d’octubre de 2020 al 31 d’octubre de 2021. Són subvencionables les despeses de viatges de prospecció de mercats; les de viatges per a l’assistència a fires internacionals; les del lloguer d’estands i les acreditacions; les de producció de material promocional de qualsevol format i les despeses de contractació de publicitat fora de l’Estat espanyol, i les despeses d’accions promocionals.

No són subvencionables les despeses corresponents a manutenció, honoraris ni catxets; les relacionades amb congressos, seminaris i jornades de caràcter acadèmic; les despeses de transports urbans; d’edició de llibres; de muntatge i producció d’estands; ni les despeses de producció i creació d’obra ni de creacions artístiques.

Aquesta línia d’ajuts cobreix com a màxim el 55% del cost total del projecte (fins a un màxim de 20.000 euros), sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000 euros.