L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional per al període 2019-2020. La dotació és de 500.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 15 d’abril.

Les activitats subvencionables s’han d’haver iniciat a partir de l’1 de juny de 2019 i han d’haver finalitzat entre l’1 d’octubre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a la contractació artística dels concerts en dues modalitats: de festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen, i de la programació realitzada per empreses o entitats privades. Les programacions han d’incloure un mínim de tres concerts.

Únicament es consideren despeses subvencionables els caixets dels intèrprets, amb un màxim de 40.000 euros per concert. L’import de l’ajut no pot superar els 45.000 euros.