L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes d’entitats que articulin els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes (escriptors, traductors, crítics literaris, etc.) per a l’any 2021. La dotació és de 450.000 euros, i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 10 de maig.

Aquesta línia d’ajuts contempla dues modalitats:

  • Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que vetllen pels interessos professionals dels escriptors en llengua catalana.
  • Suport a les entitats privades sense ànim de lucre que tenen com a objectiu principal difondre el patrimoni literari català.

Queden excloses d’aquestes subvencions els projectes que tinguin una finalitat comercial, així com els vinculats a la indústria cultural.

L’import de la subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.