L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats del sector de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior.

El projecte d’internacionalització ha d’abastar el període que va des del 31 d’octubre de 2020 al 31 d’octubre de 2021. La dotació és de 125.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 13 d’abril.

Són subvencionables les despeses de viatges de prospecció de mercats; les de viatges per assistir a fires internacionals; el cost del lloguer d’estands i les acreditacions a fires internacionals; les despeses de contractació de personal i empreses de servei per desenvolupar les tasques d’internacionalització; les d’actuacions de promoció comercial; i les despeses de producció de material promocional i de publicitat fora de l’Estat espanyol.

No són subvencionables les despeses corresponents a manutenció, honoraris ni catxets; les relacionades amb congressos, tallers, seminaris i jornades de caràcter acadèmic; les despeses de transports urbans; de muntatge i producció d’estands; ni les despeses de producció i creació d’obra ni creacions artístiques; de residències artístiques; de gires i actuacions professionals no promocionals; de disseny de webs; de producció de material audiovisual, ni de marxandatge.

Aquesta línia d’ajuts cobreix com a màxim el 55% del cost total del projecte (fins a un màxim de 20.000 euros), sempre que, acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000 euros.