L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a circuits i xarxes de difusió d’espectacles de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música sense finalitat lucrativa per al 2021. La dotació és de 920.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 10 de març.

Els circuits o xarxes de difusió d’espectacles han de tenir un mínim de quatre anys de trajectòria continuada. En queden exclosos aquells que no usin el català o l’aranès en la difusió de les activitats.

Queden fora de les bases les activitats dutes a terme durant la festa major del municipi corresponent, així com les d’entrada gratuïta, ni les que es facin a la ciutat de Barcelona. També les activitats relacionades amb la cultura popular i tradicional i l’associacionisme cultural.

L’import de la subvenció no pot superar el 70% del cost total del projecte.

Es consideren despeses subvencionables les del personal directament relacionades amb l’activitat; els caixets dels espectacles; les fitxes tècniques; les despeses de desplaçament dels artistes; els costos de difusió dels espectacles; o les d’activitats complementàries (com ara postfuncions, xerrades, tallers, debats, etc.), si van adreçades al públic en general.