L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per adquirir o implementar eines tecnològiques per a l’execució de plans de desenvolupament d’audiències, que ajudin a conèixer i a fidelitzar els públics en relació amb els sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual, el llibre, la música, els videojocs i la cultura digital. La dotació és de 60.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 10 de maig.

Són subvencionables les despeses d’implementació de sistemes informàtics per gestionar les relacions amb els públics; d’eines que transformin la informació en coneixement de valor dels usuaris culturals; d’eines tecnològiques per fer enquestes als usuaris culturals; despeses per incorporar millores al web o desenvolupar aplicacions per interactuar amb els públics i recollir les seves opinions; per implementar anàlisis de públics i estratègies de mapeig de comunitats o de segmentació de públics; per implementar eines de màrqueting per fer campanyes segons els diferents segments, i de personal dedicat a les tasques esmentades.

No són subvencionables els sistemes de venta d’entrades ni l’adquisició o la millora d’equipament o eines tecnològiques per a usos exclusivament administratius o que no siguin destinats a l’objecte de les bases.