L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions per a les activitats de les formacions musicals estables (que han d’haver tingut activitat com a mínim les tres temporades anteriors). La dotació és de 400.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 13 d’abril.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a les activitats d’orquestres simfòniques professionals; orquestres de cambra professionals; formacions professionals especialitzades en música clàssica contemporània; formacions professionals especialitzades en música antiga amb instruments originals; big bands de jazz professionals; agrupacions corals que actuen habitualment en els circuits professionals o que són contractades regularment per orquestres professionals; cobles professionals en format concert; bandes simfòniques professionals en format concert; i grups instrumentals de cambra professionals de música antiga, clàssica i clàssica contemporània (quintets, quartets i trios).

Són subvencionables les despeses del personal artístic i dels serveis artístics contractats imputables a l’activitat objecte de la sol·licitud (músics, solistes, director artístic, etc.); les despeses de l’equip directiu, de gestió, administratiu o comercial; les despeses de producció; les de difusió de l’activitat; i la despesa derivada de la contractació dels serveis d’auditoria per elaborar el compte justificatiu.