Les direccions generals de política lingüística de la Generalitat de Catalunya, del Govern de les Illes Balears i de la Generalitat Valenciana, amb motiu de l’Any Fabra 2018, han donat suport al llibre Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat, d’Antoni Ferrando, publicat per la Universitat de València.

Es tracta de la primera proposta editorial en què col·laboren els tres governs després que, fa dos anys, amb la signatura de la Declaració de Palma, iniciessin una línia de col·laboració en els àmbits de la llengua i la cultura.

Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat té la voluntat de reunir i actualitzar els treballs de Ferrando, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i president de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.

La publicació posa de relleu la tasca de normativització de la llengua catalana protagonitzada per Pompeu Fabra i els treballs de Francesc de Borja Moll i Manuel Sanchis Guarner per adaptar-la a les necessitats de les Illes Balears i el País Valencià, respectivament.

Ferrando hi evidencia que Fabra va poder dur a terme els treballs amb el suport institucional de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925) i la Generalitat de Catalunya (1932-1939), a diferència de Moll i Sanchis Guarner, que van tirar endavant la seva tasca com a projectes personals durant la dictadura franquista.

El llibre ofereix també dades sobre Marià Aguiló, Jacint Verdaguer i Teodor Llorente, autors de referència que van influir en l’obra de Fabra.

El comitè científic que avala la publicació està integrat per Germà Colón (Universitat de Basilea), Joseph Gulsoy (Universitat de Toronto), Philip Rasico (Universitat de Vanderbilt), Beatrice Schmid (Universitat de Basilea), Max Wheeler (Universitat de Sussex) i Curt Wittlin (Universitat de Saskatchewan).

La presentació de Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat tindrà lloc dilluns 4 de febrer a l’Aula Magna de la Universitat de València.