El Consell Executiu ha acordat atorgar la medalla al treball President Macià a quinze persones, entre elles Carmen Berlabé Jové, conservadora del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, investigadora i docent universitària.

El Govern destaca que la seva trajectòria s’ha caracteritzat per “la defensa rigorosa i constant” del patrimoni del Museu de Lleida, des de la legalitat i la legitimitat atesa la seva formació en dret i història de l’art, i des de l’experiència adquirida com a conservadora.

El 2018 Carmen Berlabé va publicar la tesi doctoral Del Museu Diocesà al Museu de Lleida. Formació i legitimitat del seu patrimoni artístic, una obra “cabdal” per al centre i la “prova més important” aportada per la part catalana davant la demanda judicial presentada pel bisbat de Barbastro-Montsó i el Govern d’Aragó, en la reclamació dels béns procedents de les parròquies de la Franja.