Des de que es va endegar la convocatòria el 15 de juny, 1.592 professionals del sector cultural han presentat la sol·licitud per rebre la prestació econòmica extraordinària impulsada pels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i de Cultura, per pal·liar els efectes de la crisi sanitària provocada pel coronavirus.

L’ajut s’adreça bàsicament a actors i actrius, músics, tècnics i professionals vinculats a les arts escèniques que fins a principis de maig no van poder accedir a cap prestació ni ajut, per l’aturada forçosa del sector per la declaració de l’estat d’alarma.

Es tracta d’una prestació social de pagament únic que s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva fins a l’exhauriment del pressupost, que és de 5 milions d’euros, aportats a parts iguals per cada departament. La previsió és que pugui arribar a unes 6.000 persones.

La prestació és d’una quantia equivalent a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per cada dia d’inactivitat entre el 13 de març i el 6 de maig de 2020 (18,97 euros per dia), i per tant l’import màxim és de 1.024,38 euros.

Requisits

Per sol·licitar l’ajut cal ser major de 18 anys, estar empadronat i residir legalment a Catalunya, treballar de manera recurrent i com a mitjà fonamental de vida dins del sector de les arts escèniques. S’ha de trobar en un dels següents casos: treballadors per compte aliè que hagin cessat en la seva activitat per la crisi sanitària de la Covid-19; i treballadors per compte propi que hagin hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica per la pandèmia.

En concret, la persona sol·licitant ha d’haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020 superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

En el cas de persones amb una antiguitat inferior a un any en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball o de l’alta per compte propi, respectivament.

Així mateix, els ingressos econòmics de la persona sol·licitant durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser de mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts.

Per últim, s’apliquen en el compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició les persones treballadores del règim especial d’artistes i les subjectes a la relació laboral especial d’artistes en espectacles públics.

Incompatibilitats 

Aquesta prestació de la Generalitat és incompatible amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual no supera el límit que estableixen els requisits, entre els dies 14 de març i 6 de maig, períodes en els quals no han tingut accés a ajuts en la seva majoria.

També és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que tingui reconegudes la persona beneficiària o a les quals pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles prestacions.