El Departament de Cultura ha obert una convocatòria pública d’adquisició per a l’ampliació de la Col·lecció Nacional de Fotografia Històrica Contemporània de Catalunya, un dels principals eixos del Pla Nacional de Fotografia. El termini per presentar propostes finalitza el 17 de juny.

La convocatòria s’adreça a autories amb recorregut artístic i/o professional a través de la participació en sales d’exposicions, galeries, centres d’art o museus; a galeries que poden presentar obra o projectes d’artistes que representen, i a col·leccionistes.

Alguns dels criteris que es tindran en compte a l’hora de seleccionar els treballs, són:

  • Autories que hagin desenvolupat i aplicat recursos visuals, estètics i expressius innovadors.
  • Autories la producció de les quals hagi incidit i renovat la reflexió sobre els discursos contemporanis entorn de la fotografia, entesa com a mitjà transversal que afecta totes les àrees de la societat.
  • Autories que hagin estat pioners i hagin contribuït al desenvolupament de tècniques i procediments fotogràfics i els hagin aplicat a la seva obra.
  • Autories (catalanes o d’altres països) que tinguin obres que descriguin, documentin o interpretin moments importants per a l’evolució i transformació de Catalunya en diversos terrenys.
  • Autories o col·lectius que hagin tingut un paper iniciador o hagin destacat per les seves aportacions en un moment concret de la història de la fotografia.
  • Conjunts o agrupaments, preferentment àlbums, de fotografies d’àmbit domèstic que conservin la disposició original de quan van ser agrupades i que sobresurtin per alguna singularitat material i/o cultural.
  • Projectes que reflexionin sobre el moment actual.

Enguany, davant les conseqüències provocades per la crisi sanitària del coronavirus, i com a voluntat de recolzament i impuls del sector, es valoraran “de manera positiva” els treballs d’autors vius.

El projecte compta amb una comissió de professionals del món de la fotografia que des de 2015 s’encarrega d’analitzar els fons existents a les col·leccions públiques de les principals institucions catalanes i de detectar les absències que històricament no han estat degudament representades.

Entre les obres adquirides durant aquests anys es troben autors contemporanis com Joan Fontcuberta, Manel Esclusa o Cristina Núñez; autors ja clàssics com Francisco Ontañón, Joana Biarnés o Martí Gasull, i nous valors com Salva López o Aleix Plademunt, entre d’altres.