L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha obert la convocatòria en l’àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions per a equipaments escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2019-2021. La dotació és de 7.452.750 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 31 d’octubre.

L’objecte és la concessió d’ajuts al finançament de les programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries associades als equipaments locals multifuncionals, d’acord amb la normativa del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

Poden optar a aquestes subvencions ens locals, entitats municipals descentralitzades, organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials, societats mercantils participades pels ens locals, fundacions i altres ens en el quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió de l’activitat que gestionin equipaments escènics i musicals locals multifuncionals.

Per poder optar a aquestes subvencions les entitats han d’estar integrades a l’SPEEM, i en el cas de la demarcació de Barcelona, també han d’estar adherides al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.