L’Institut de Cultura de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei d’organització, coordinació tècnica i gestió del programa Barcelona Districte Cultural, el circuit estable de música, arts escèniques i audiovisual per a diversos equipaments de la xarxa de centres cívics i altres centres culturals de proximitat.

El pressupost de licitació és d’1.319.639,04 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini de presentació d’ofertes finalitza el 15 de setembre.

Del pressupost total, hi ha 955.239,66 euros reservats exclusivament per a la contractació d’espectacles i activitats complementàries (477.619,83 euros el 2021 i la mateixa quantia el 2022).

Els objectius del programa Barcelona Districte Cultural són, per una banda, consolidar una programació artística estable i de qualitat als barris, i de l’altra, donar suport al sector cultural i artístic de la ciutat.