Pilar Costa, consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, i presidenta de l’ICIB.

L’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears ha posat en marxa un nou concurs públic per cobrir la plaça de director gerent. El termini per presentar candidatures finalitza el 24 d’octubre.

La persona escollida substituirà Jaume Reus, el primer en ocupar la direcció i gerència del nou ens públic. Reus va ser elegit al febrer també per concurs, i va ser acomiadat fa un parell de setmanes amb l’argument que ha entrat un nou equip a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i es vol donar un nou impuls a l’ICIB.

Entre altres requisits per optar al càrrec cal estar en possessió d’un grau universitari, llicenciatura, enginyeria o arquitectura, i tenir experiència professional en matèria de gestió cultural i empresarial en el sector públic o el privat. A més s’ha de presentar un resum del pla de gestió de l’ICIB que es vulgui impulsar en els propers cinc anys.

Les bases presenten una modificació respecte al coneixement de la llengua catalana que ha aixecat força polèmica: mentre en el primer concurs era un dels requisits per optar al càrrec, ara ha passat a ser un mèrit.

La persona designada tindrà un contracte laboral d’alta direcció amb una retribució d’uns 55.000 euros anuals. La durada serà des de la signatura del contracte fins a l’acabament de la legislatura, o fins que cessi el conseller corresponent.