L’Institut Català de les Empreses Culturals ha incrementat un 153% la dotació els ajuts per a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions.

En la convocatòria, publicada al març just abans de l’estat d’alarma, la dotació era de 625.000 euros, i ara s’ha augmentat fins a 1.581.000 euros; és a dir, s’ha multiplicat per 2,5 la quantia inicial.

La convocatòria ja preveia la possibilitat d’ampliar la dotació en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària, i així ho ha considerat l’àrea de desenvolupament empresarial de l’ICEC.