L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a les empreses editorials de música. La dotació és de 90.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 9 de juny.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts consta de tres modalitats: l’edició de partitures de professionals de la composició musical de Catalunya d’especial interès cultural o de difícil comercialització; la digitalització de partitures no digitals i la transformació de partitures ja digitalitzades a formats actualitzats per a la seva comercialització; i la realització d’activitats adreçades a la promoció i comercialització del catàleg editorial de partitures, tant si és a través dels mitjans de comunicació, butlletins i catàlegs especialitzats com de plataformes a la xarxa.

Es poden sol·licitar les subvencions per a qualsevol de les tres modalitats de forma particularitzada, per a algunes o per a totes elles simultàniament.