L’Institut Català de les Empreses Culturals ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a la programació realitzada de música en viu de caràcter professional per al període 2017-2018. La dotació és de 800.000 euros i el termini per presentar sol·licituds finalitza el 4 de juny.

Les activitats subvencionables s’han d’haver iniciat a partir de l’1 de juny de 2017 i han d’haver finalitzat entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018.

L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és donar suport a la contractació artística dels concerts que formen part tant de festivals organitzats per ajuntaments i ens que en depenen, com de la programació realitzada per empreses o entitats privades. Les programacions han d’incloure un mínim de quatre concerts.

Es consideren despeses subvencionables únicament els caixets dels intèrprets amb un màxim de 40.000 euros per concert. Si el sol·licitant és un ajuntament o ens depenent, pot concertar amb un tercer l’execució de l’activitat objecte de l’ajut fins a un 100% de l’import.